Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez’in SwarTea IoT hakkındaki düşünceleri